Expeditie Veerkracht Augeo

Dat veerkracht bij kinderen ontzettend belangrijk is, hoeven we jou als directeur, IB-er, leerkracht, of pedagogisch medewerker niet uit te leggen. Ieder kind heeft te maken met stress, maar gaat daar niet op dezelfde manier mee om: sommige kinderen zijn veerkrachtiger dan anderen. Wat kun je hier nou mee in het basisonderwijs en buitenschoolse opvang?
Expeditie Veerkracht van Augeo biedt bso- en schooldirecteuren, intern begeleiders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers handvatten om veerkracht bij kinderen te versterken.

Ga op expeditie