Beleidsmakers, neem spel serieus!

Dit onderzoek van de Lego Foundation laat zien dat het inzetten op spel een kansrijke aanpak kan zijn om kansenongelijkheid in het onderwijs te verminderen.
In 18 landen werden de uitkomsten van interventies op dit vlak, gericht op kinderen tussen de 3 en 6 jaar oud, met elkaar vergeleken. Hoe meer aandacht er is voor vrije spelsituaties en spel dat door de kinderen wordt geïnitieerd, hoe gunstiger de uitkomsten.
Flevi vindt dit een interessante uitkomst, die vraagt om nader onderzoek.

A new report from the LEGO Foundation shows that learning through play can close achievement gaps between children aged 3-6 years, from more and less advantaged groups, helping all children in pre-school develop the breadth of skills they will need throughout their lives. Many pre-school education programmes target children from disadvantaged groups, focusing only on academic outcomes in early childhood, with the aim of teaching young children the basic academic skills of school readi- ness.

But a new report published by the LEGO Foundation pro- vides initial evidence of the power of learning through play to tackle inequality and improve the outcomes of children from different socio-economic groups.
Learning through play may represent the best long-term value for helping children, regardless of background, to develop a breadth of skills that will last.