Flevi heeft 3 kennislijnen

1. Eerste 1000 dagen
2. Voor mijn kind wil ik
3. Veerkrachtig samenwerken

De kennislijnen hebben een aantal overeenkomsten: de focus ligt op familieveerkracht, er wordt kennis opgehaald via actieleren en jongeren zijn actief als onderzoekers. De opbrengsten van de kennislijnen worden gedeeld met de praktijk. Bijvoorbeeld via inspirerende activiteiten.