Voor mijn kind wil ik het anders

De kennislijn heet ‘Voor mijn kind wil ik het anders’. Hoewel de titel wellicht het idee geeft dat de kennislijn gaat over het perspectief van ouders, is dit zeker niet zo. Intergenerationele overdracht gaat over aspecten die worden overgedragen tussen generaties, bijvoorbeeld wat ouders op hun kinderen overdragen en andersom wat kinderen op ouders overdragen. In de kennislijn ‘Voor mijn kind wil ik het anders’ wordt vanuit het centrale thema veerkracht onderzoek gedaan naar de positieve en negatieve aspecten die van invloed zijn op intergenerationele overdracht.

We zien veerkracht als souplesse van een persoon om met het leven om te gaan. Het doel van de kennislijn is het voorkomen van intergenerationele overdracht van psychische, sociale en economische problematiek. En daarin is zowel het perspectief van ouders, jongeren en kinderen heel belangrijk.

We hopen binnen deze kennislijn met creatieve methoden van participatief onderzoek nieuwe kennis op te doen en dat er mooie ideeën voortkomen vanuit ouders, kinderen en jongeren zelf, over hoe dingen kunnen veranderen. Het zou mooi zijn als we met ouders, kinderen en jongeren concrete tools kunnen bedenken die maken dat je er ook daadwerkelijk mee aan de slag kunt gaan.

Meer weten over de kennislijn ‘Voor mijn kind wil ik het anders’? Lees het uitgebreide interview met Jeanet van de Korput in het artikel hieronder.

Contactgegevens projectleider Jeanet van de Korput: j.vande.korput@windesheim.nl