De kennislijn heet ‘Voor mijn kind wil ik….’. Hoewel de titel wellicht het idee geeft dat de kennislijn gaat over het perspectief van ouders, is dit zeker niet zo. Intergenerationele overdracht gaat over aspecten die worden overgedragen tussen generaties, bijvoorbeeld wat ouders op hun kinderen overdragen en andersom wat kinderen op ouders overdragen. In de kennislijn ‘Voor mijn kind wil ik het anders’ wordt vanuit het centrale thema veerkracht onderzoek gedaan naar de positieve en negatieve aspecten die van invloed zijn op intergenerationele overdracht.

We zien veerkracht als souplesse van een persoon om met het leven om te gaan. Het doel van de kennislijn is het voorkomen van intergenerationele overdracht van psychische, sociale en economische problematiek. En daarin is zowel het perspectief van ouders, jongeren, kinderen maar ook van professionals heel belangrijk.

Met deze kennislijn onderzoeken we met creatieve methoden van participatief onderzoeken belangrijke thema’s en verkrijgen we nieuwe kennis en ideeën over wat er moet veranderen om ouders, kinderen en jongeren te kunnen bekrachtigen.

Actuele thema’s die binnen deze leerlijn worden uitgediept zijn: 1. Veerkracht van ouders en kinderen bij Scheiding, 2. het Voorkomen van Schulden bij jongeren en 3. Uitdagingen in de Opvoeding.  We streven ernaar met producten of concrete tools daadwerkelijke veranderingen in de praktijk te creëren.

Meer weten over de kennislijn ‘Voor mijn kind wil ik……’? Lees het uitgebreide interview met Jeanet van de Korput in het artikel.

Contactgegevens projectleider Jeanet van de Korput: j.vande.korput@windesheim.nl