Welkom bij Flevi's kenniswerkplaats jeugd

In een ZonMw regionale kenniswerkplaats jeugd worden maatschappelijke vraagstukken bekeken vanuit verschillende perspectieven, zoals die van ouders, jeugdigen, praktijk, beleid, bestuur, onderzoek, opleidingen en professionals. Flevi’s kenniswerkplaats richt zich op Flevoland.

Welkom bij Flevi's kenniswerkplaats jeugd

Veerkracht

In Flevi’s kenniswerkplaats staat het thema veerkrachtig opvoeden en opgroeien centraal. Wat veerkracht is en hoe het bij kan dragen aan kansrijk opgroeien, onderzoeken we door middel van actieonderzoek en onderzoek voor en door jongeren. We kijken breed en hebben oog voor de verschillende generaties in een familie, de geboorte van kinderen daarbinnen en de samenwerking met professionals. Deze dimensies verkennen we in drie kennislijnen.
Wil je meer over Flevi en  zijn vlieger weten?

Lees verder

Kennislijnen

Flevi heeft 3 kennislijnen. (1) eerste 1000 dagen; (2) voor mijn kind wil ik het anders; en (3) interdisciplinair samenwerken met gezinnen.
De eerste kennislijn gaat over het begin van het leven van kinderen, vanaf het moment van conceptie tot de tweede verjaardag. Dit is een hele invloedrijke periode.
De tweede kennislijn gaat over intergenerationele overdracht; kansen of juist een tekort daaraan, worden vaak van generatie op generatie doorgegeven. Daar willen we iets aan doen.
De laatste kennislijn gaat over de samenwerking tussen gezinnen en professionals. Wat betekent deze samenwerking voor de veerkracht van gezinnen?

 

Eerste 1000 dagen

Eerste 1000 dagen

Eerste 1000 dagen
Voor mijn kind wil ik het anders

Voor mijn kind wil ik het anders

Voor mijn kind wil ik het anders
Interdisciplinair samenwerken met gezinnen

Interdisciplinair samenwerken met gezinnen

Interdisciplinair samenwerken met gezinnen
Openbare les op  van Charlotte Vissenberg op 12 oktober 2022 van 14.00 tot 17.00,  Windesheim Almere.
‘Met een goede trampoline spring je hoger. De invloed van de samenleving op veerkrachtige gezinnen.’
Charlotte geeft haar kritische blik op de samenlevingscontext die van invloed is op het leven van veerkrachtige gezinnen, en stelt de individualistische benadering van het begrip veerkracht ter discussie. Naast de openbare les zijn er verschillende workshops en presentaties. Zien we je 12 oktober  uur bij Windesheim Almere? Bezoek de link voor meer informatie.
Meld je aan!

Artikelen

Flevi deelt kennis via artikelen. Deze vind je hier.

Veerkracht van meertalige kinderen

Veerkracht van meertalige kinderen

Conny Boendermaker, docent-onderzoeker bij het lectoraat ‘Leiderschap in onderwijs en opvoeding’ van Hogeschool Windesheim zet in haar column de veerkracht van meertalige kinderen uiteen....

lees verder
Veerkracht als uitgangspunt

Veerkracht als uitgangspunt

In dit artikel in Onze Jeugd doen Charlotte Vissenberg en Sharon Stellaard een pleidooi voor meer sociologie in het debat over jeugd. Artikel Onze...

lees verder

De afgelopen 10 jaar ontwikkelden professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren kennis voor de jeugdsector. In ‘werkplaatsen’...

lees verder
Hoe ervaren kwetsbare gezinnen de coronamaatregelen?

Hoe ervaren kwetsbare gezinnen de coronamaatregelen?

In het Magazine van de Werkplaatsen Sociaal Domein lees je op pagina 30 hoe kwetsbare gezinnen de coronamaatregelen ervaren.

lees verder
Samen beslissen

Samen beslissen

Samen met gezinnen beslissingen nemen, hoe doe je dat? En op welke wijze dragen beslisinstrumenten daaraan bij? Flevi’s Charlotte Vissenberg en Pamela Jacobs verkennen...

lees verder
Interview kennislijn Voor mijn kind wil ik het anders

Interview kennislijn Voor mijn kind wil ik het anders

In dit interview lees je alles over de kennislijn Voor mijn kind wil ik het anders.

lees verder
Interview kennislijn De eerste 1000 dagen

Interview kennislijn De eerste 1000 dagen

In dit interview lees je alles over de kennislijn De eerste 1000 dagen.

lees verder
Interview Pamela

Interview Pamela

In dit interview lees je alles over de kennislijn Interdisciplinair samenwerken met gezinnen.

lees verder
Factsheet intergenerationele ongelijkheid

Factsheet intergenerationele ongelijkheid

SEO publiceerde een factsheet over intergenerationele kansenongelijkheid.

lees verder

Etalage

Flevi is altijd op zoek naar inspirerende voorbeelden. Deze hebben betrekking op veerkracht, kansengelijkheid of positieve gezondheid. Als hij ze tegenkomt zet hij ze in de etalage.

Expeditie Veerkracht Augeo

Expeditie Veerkracht Augeo

Podcast Moederliefde en Tijgerkracht

Podcast Moederliefde en Tijgerkracht