Eerste 1000 dagen

Tijdens de eerste 1000 dagen van het leven van een kind vinden er veel ontwikkelingen plaats, maar verandert er ook veel in een gezin. De eerste 1000 dagen staan voor het moment van conceptie tot de tweede verjaardag. Hoe het gezin met deze veranderingen omgaat, is afhankelijk van veerkracht. In de kennislijn ‘de eerste 1000 dagen’ wordt gekeken in welke mate familieveerkracht tot bloei komt in de eerste 1000 dagen. Er wordt gekeken wat daarbij bevorderend en belemmerend werkt, bekeken vanuit de lokale context van gezinnen.

In de eerste 1000 dagen krijgen ouders veel zorg en ondersteuning wat bijdraagt aan een goede start. In deze kennislijn willen we de ervaren zorg en ondersteuning onderzoeken vanuit het perspectief van gezinnen uit Flevoland, waarbij gekeken wordt welke zorg en ondersteuning de gezinnen het beste kan helpen.

De samenwerking met gezinnen is onmisbaar in de kennislijn. Naast de inbreng van gezinnen, is er ook ruimte voor de ervaringen van professionals. We kijken mee met lopende initiatieven die er al zijn. Het doel is om aangehaakt te raken bij diverse lokale initiatieven en netwerkgroepen om zo te zorgen dat het onderling verbinden van initiatieven en het leren van elkaar wordt versterkt.

Meer weten over de kennislijn De eerste 1000 dagen? Lees het uitgebreide interview met Annemijn Visscher in het artikel hieronder.

Contactgegevens projectleider Annemijn Visscher: A.Visscher@ggdflevoland.nl