Tijdens de eerste 1000 dagen van het leven vinden er veel ontwikkelingen plaats in het leven van een kind. Maar ook in het gezin waar het kind opgroeit, verandert er veel. De eerste 1000 dagen staan voor het moment van conceptie tot de tweede verjaardag van het kind. Veerkracht van de familie is nodig om te kunnen omgaan met alle veranderingen en uitdagingen die horen bij de eerste 1000 dagen van het leven van een kind. In de kennislijn ‘de eerste 1000 dagen’ wordt gekeken in welke mate familieveerkracht tot bloei komt in de eerste 1000 dagen. Er wordt gekeken wat daarbij bevorderend en belemmerend werkt, bekeken vanuit de lokale context van gezinnen.

In de eerste 1000 dagen krijgen ouders veel zorg en ondersteuning wat kan bijdragen aan een goede start. In de verschillende gemeenten in Flevoland wordt ingezet op goede zorg rondom de eerste 1000 dagen van het leven. Een voorbeeld hiervan is het werken met het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Vier van de zes Flevolandse gemeenten werken met Kansrijke Start waarbij lokale coalities worden gevormd binnen het medisch en sociaal domein. In deze kennislijn willen we met professionals uit het medisch en sociaal domein lokale initiatieven rondom de eerste 1000 dagen onderzoeken. Het doel is om lokale initiatieven met elkaar te verbinden, om het leren van elkaar te stimuleren.

Meer weten over de kennislijn De eerste 1000 dagen? Lees het uitgebreide interview met Annemijn Visscher in het artikel hieronder.

Contactgegevens projectleider Annemijn Visscher: A.Visscher@ggdflevoland.nl