Het komt in Flevoland bij diverse gezinnen voor dat kinderen/ jongeren en hun ouders te maken hebben met een veelheid aan positieve en negatieve uitdagingen in hun leven, zoals de geboorte van een nieuw gezinslid, schulden, het starten van een nieuwe baan, moeite met leren op school en verslaving. Omdat het om verschillende levensterreinen gaat, zijn er vaak veel hulpverleners betrokken. Pamela Jakobs, projectleider van de kennislijn ‘Interdisciplinaire samenwerking’, geeft aan dat hier nog veel winst te behalen is: “het is belangrijk om in te zetten op vroegsignalering en de gezinnen zélf te vragen welke oplossingen zij zien en zelf in zich hebben.”

Vanuit de kennislijn Interdisciplinair samenwerken wordt gekeken welke samenwerkingen bijdragen aan het versterken van de basis van gezinnen. Het gaat hierbij om interdisciplinaire samenwerking tussen gezinnen en welzijnsorganisaties, coaches, schuldhulpverlening, gemeente en jongerenwerkers.

Familieveerkracht is een centraal onderdeel van de kennislijn. Familieveerkracht is de wijze waarop gezinnen omgaan met kritische gebeurtenissen zoals een overlijden van een gezinslid, de geboorte van een nieuw kind, een opname in de verslavingskliniek of het starten met een nieuwe baan. Binnen deze kennislijn wordt onderzoek gedaan naar en ervaringen opgedaan op vragen als:
• Welke bronnen gebruiken gezinnen om met kritische momenten om te gaan?
• Hoe ziet het familiesysteem eruit dat bijdraagt aan het omgaan met deze kritische momenten en wat leren ze hiervan?
• Hoe moet je daar als professional toe verhouden? Leg je jouw oplossing als professional op aan het gezin of kijk je welke oplossingen gezinnen zelf hebben?

Meer over deze kennislijn is te lezen in het interview met Pamela. Lees ook dit artikel van Charlotte Vissenberg en Pamela Jakobs over interdisciplinaire gezinshulp.

Contactgegevens Pamela Jakobs:
p.jakobs@windesheim.nl